piątek, 21 września 2012

Marcin Ziółko as a young Photographer

Nowadays, each of us has various passions and ambitions. All of them we are trying to accomplish and achieve a certain goal. Every time we open new doors and get to know new people. Today I'd like to introduce to you one of those people that I have met about two years ago. Young, talented, beautiful-Model / Photographer, Martin Ziółko! The boy, who apart from such a young age has already many achievements. For some time he was recognizable mostly as a model. However, Herb has always combined the modelling with photography. His photographic inspiration is Tim Walker. This type of photography Martin has always wanted to achieve. Where did he get the inspiration from?....From everything and everyone ! On a daily basis we know Martin as a person full of optimism and a smile on his face, but also as a professional and serious at work. Here I want to introduce some projects that he has made until now. Enjoy!

   Dziś każdy z nas łączy różne pasje i ambicje. Wszystko to staramy się zrealizować i osiągnąć pewien cel.
Za każdym razem, otwieramy nowe drzwi i poznajemy nowych ludzi. Chciałbym przedstawić Wam dzisiaj jedną z tych osób, które poznałam mniej- więcej dwa lata temu. Młoda, utalentowana, piękna-Model / Fotograf, Marcin Ziółko!
   Chłopak, który mimo tak młodego wieku ma już wiele osiągnięć na swoim koncie. Do jakiegoś czasu był głónie rozpoznawalny tylko jako model. Jednak Ziółko zawsze łączył modeling z fotografią. Jego fotograficznym góru jest Tim Walker.
Taki rodzaj charakterystyczności fotografii Marcin chciałby osiągnąć.
Skąd czerpie inspiracje? ... Zewsząd!
   Na co dzień Marcina możemy poznać jako osobę pełna optymizmu, uśmiechu na twarzy, ale także profesionalizmu.
Poniżej chciałbym przedstawić kilka projektów Marcina jako fotografa.
Enjoy!
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz